Reference

Zpětná vazba mých klientů je nedílnou součástí terapie a budování vzájemné důvěry.