Koučink

Koučování je velice efektivní nástroj osobního i profesního rozvoje, který se zaměřuje na objevení a rozvinutí vnitřního potenciálu koučovaného a podporu jeho silných stránek.

Proč vyzkoušet koučink

  • Potřebujete zlepšit výkon v zaměstnání
  • Máte nízké sebevědomí, nevěříte si
  • Pociťujete první příznaky syndromu vyhoření
  • Chtěli byste lépe sladit svůj pracovní život s osobním
  • Potřebujete zlepšit nějakou dovednost jako např. delegování
  • Chcete porozumět svému potenciálu a plně ho využívat
  • Chcete být efektivním leaderem, který má výsledky
  • Chybí vám motivace, do práce nechodíte rádi

Oblasti specializace

Leadership coaching

Leadership koučink otevírá vedoucím pracovníkům prostor k vědomému vedení sebe a efektivnímu vedení druhých. Umožňuje jim uvolnit a rozvíjet jejich vůdčí potenciál a provází je na cestě k nalezení a uplatnění svého vlastního jedinečného stylu vedení. V rámci koučování se učí více porozumět svým emocím a reakcím, vyjasnit vlastní postoje, motivy, očekávání, záměry i svůj vliv a reflektovat svůj způsob uvažování i jednání při práci s lidmi.

Life coaching

Koučování osobního rozvoje (Life Coaching) je alternativní metodou koučování. Týká se všeobecných životních témat (např. osobnost jedince, rodina, partnerství, mezilidské vztahy, láska, práce, volný čas, studium, komunikace, konflikty, životní styl, boj s nemocí) konkretizovaných do určitých subtémat (např. problém tělesné nadváhy v sebepojetí, žárlivost v partnerském vztahu apod.). V užším slova smyslu se koučování osobního rozvoje orientuje na zvládnutí určitých úkolů, efektů, odstranění nedostatků, tvorbu strategií aj. a tomu odpovídajících znalostí a dovedností.

Work-life balance

V koučinku můžeme lépe porozumět současnému stavu a přijmout konkrétní změny, které povedou k vyrovnanému životu, tak abychom zvládali jak pracovní nároky, tak měli čas na rodinu, své koníčky či cestování.

Realizace životních změn

Zaměřeno na konkrétní životní změny, které klienta čekají jako je např. manželství, rodičovství, vstup do prvního pracovního poměru nebo také přestěhování do jiného města, země. Koučink klientovi pomůže být na tyto životní změny připraven a zvládnout je.

Time management

Koučink bývá velmi efektivní v řešení time managementu, ať už se jedná o problém s prokrastinací nebo s delegováním či nedokonalém systému organizace. Koučink klientovi umožní čas lépe využívat a naučí ho techniky, které mu umožní lepší organizaci času.

Prohloubení dovedností

Velmi specificky zaměřený koučink na jednotlivé konkrétní dovednosti. Vytváříme jedinečný osobní akční plán rozvoje tak, aby umožnil prohloubení určité dovednosti nebo znalostí.

Vztahy na pracovišti

Koučink umožní prozkoumat komunikaci s kolegy a nalézt možnosti, jak tuto komunikaci vylepšit, aby se vztahy na pracovišti narovnaly.

Co očekávat od prvního sezení

Online sezení se od osobních schůzek s lidmi příliš neleší. Abyste si první sezení mohli lépe představit, popíši vám jeho nejčastější součásti.

Úvodní seznámení a budování důvěry v koučinku

Na úvod se trochu poznáme. Budu usilovat o nastolení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí, díky čemuž se budete cítit uvolněněji a tím dokážete otevřeněji hovořit o vašich tématech.

Jak koučink probíhá

Podrobně vám vysvětlím principy koučinku, jak koučink probíhá a jak jako kouč pracuji, abyste měli jasnou představu, co můžete ode mne a koučinku očekávat.

Zmapování situace

Na prvním společném sezení budete volně mluvit o tom, co chcete změnit, posunout, nebo co vás trápí. Já budu své otázky cílit tak, abych rozkryl podstatu. Tímto si vydefinujeme cíl koučinku.

Nastavení spolupráce a zpětná vazba

Na závěr prvního sezení si povíme, jak nám to šlo, co je naším cílem a zda budeme pro příští sezení něco upravovat. Stanovíme si první domácí úkol, na kterém budete v mezidobí pracovat.

O mně

Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Vycházím z humanistické nedirektivní psychoterapie Carla Rogerse – PCA – neboli Přístup zaměřený na člověka. Mám vystudovanou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2010). Základní psychoterapeutický výcvik v PCA jsem absolvoval v roce 2007, jeho supervizní část pak o čtrnáct let později. Předtím jsem působil mnoho let v korporátním prostředí na nejrůznějších vedoucích pozicích, proto se i nyní velmi věnuji kariérním tématům, leadership koučinku a syndromu vyhoření.

V psychoterapii také pracuji s minoritními skupinami včetně LGBTQ+. Svým klientům pomáhám dostat se k sobě samým, porozumět svému trápení a tím pádem ho i lépe zvládat. Plně respektuji jejich soukromí a pokud si to přejí, mohou zůstat v naprosté anonymitě.

Ceník služeb

Individuální psychoterapie pro dospělé 1 000 Kč/ 50 minut sezení
Párové poradenství 50 minut 1 400 Kč/ 50 minut sezení
Párové poradenství 80 minut 2 250 Kč/ 80 minut sezení
Koučink 1 700 Kč/ 50 minut sezení

Na co se nejčastěji ptáte

Jak online sezení technicky probíhá?

Před začátkem sezení obdržíte odkaz na online platformu Zoom nebo Google meet, kde se v uvedený čas setkáme. V případě technických potíží vám budu k dispozici na telefonu, abychom je společně vyřešili. Preferujete jiný komunikační kanál? Není problém. Rád se přizpůsobím.

Jaké jsou platební podmínky?

Po kliknutí na odkaz Rezervovat sezení, budete přesměrováni na web Reservanto, kde si vyberete termín a zaplatíte platební kartou online. Pokud budete potřebovat sezení zrušit, učiňte tak do 24h před začátkem sezení. V takovém případě budete moci si vybrat nový termín sezení, případně můžete požádat o vrácení částky zpět na váš účet. V takovém případě mě kontaktujte emailem. Pokud sezení zrušíte později nebo se nedostavíte, uhrazená částka propadá.

Poskytujete nějaké slevy?

Ano, poskytuji zvýhodněné ceny pro dlouhodobou psychoterapii, kdy si můžete předplatit v rámci zvýhodněného balíčku 5 a více sezení. Pro individuální ceny mě neváhejte kontaktovat na můj email nebo přes kontaktní formulář.

Dozví se někdo o tom, že docházím na psychoterapii? Vedete si poznámky či záznamy?

Dodržuji etické standardy České asociace pro psychoterapii (ČAP) jejíž jsem členem a platnou legislativu včetně GDPR. Tudíž žádné údaje o vás nikomu neposkytuji. Výjimky z uvedeného upravuje zákon. Poznámky ze sezení si vedu pouze v písemné formě a jen pro svou potřebu, bez uvedení údajů, které by vedly k identifikaci klienta. Terapeutická sezení si nenahrávám.

Je možné získat příspěvek od pojišťovny na psychoterapii?

Ano, jsem v seznamu České asociace pro psychoterapii z.s. jako psychoterapeut pro preventivní programy zdravotních pojišťoven, tudíž vám vaše pojišťovna může na terapii přispívat. Jedná se např. o tyto pojišťovny VZP (111), která nabízí příspěvek na sezení ve výši 500 Kč nebo také pojišťovny ČPZP (205), ZPMV (211), ZP Škoda (209) nebo RBP (213). Více informací o podmínkách najdete na stránkách vaší pojišťovny.

Je možné se setkávat i osobně?

Ano, v pondělí a úterý mě můžete najít na adrese Na Poříčí 12 v Paláci YMCA, kde sídlím ve 4. patře, číslo dveří 409

Zajímá vás něco jiného?

Zeptejte se. Rád vše zodpovím.

icon
+420 777 109 515

Preferuji SMS, vždy se Vám ozvu zpět.

icon
info@terapiebednarik.cz

Odpovídám do 24 hodin.