Mgr. Petr Bednařík

Pomáhám lidem dostat se blíže k sobě samým a tím lépe porozumět svým trápením. Rád vám pomohu najít tu vaši cestu, jak se cítit lépe.

Na čem si zakládám

Přístup zaměřený na člověka

Ve své terapeutické práci vycházím z přístupu zaměřeného na člověka – PCA. Jde o humanistický nedirektivní psychoterapeutický směr, který klade důraz na vzájemný vztah, postavený na bezpodmínečném pozitivním přijetí, empatii a autenticitě.

Empatie a vzájemný respekt

Mým cílem je vytvoření zcela bezpečného a akceptujícího prostředí, kde můžete bez obav sdílet vaše niterné pocity, tíživé životní situace i běžné starosti.

Zaměřeno na váš potenciál

Věřím, že každý klient sám v sobě skrývá potenciál ke změně či uzdravení. Během terapie ho objevujeme a posilujeme tak, aby tyto vnitřní zdroje sám našel a uměl je využít. Tím zvyšujeme vaši vnitřní zodpovědnost za své jednání a plné uvědomění si sebe sama.

Diskrétnost a brzký termín

Nejsem zdravotnické zařízení, a tudíž neposkytuji nikomu žádné záznamy o tom, kdo ke mně dochází, takže mi nemusíte sdělovat ani své jméno a celé poradenství může být ve zcela anonymním režimu. Zároveň mnohdy nabízím dřívější termíny bez čekacích lhůt.

Co očekávat od prvního sezení

Online sezení se od osobního příliš neliší. Získejte představu, jak vypadá to první psychoterapeutické sezení.

Úvodní seznámení a budování důvěry

Na úvod se trochu poznáme. Budu usilovat o nastolení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí, díky čemuž se budete cítit uvolněněji a tím dokážete otevřeněji hovořit o tom, co vás trápí.

Poznávání situace

Zjistím, o čem potřebujete hovořit, čeho byste chtěli dosáhnout a co od terapie očekáváte. V tom lidé mnohdy před sezením nemají jasno, takže počítejte s tím, že se mohu více ptát.

Náhled do psychoterapie

Vysvětlím vám principy psychoterapie a popíšu, jak je uplatňuji při práci se svými klienty. Při své práci vycházím z PCA přístupu, což vám více přiblížím, abyste měli představu, co vás může čekat.

Zpětná vazba a nastavení spolupráce

V případě vaší spokojenosti se domluvíme na další spolupráci – obvykle na 3–4 navazujících sezeních. Po nich vyhodnotíme, jak vám terapie pomohla nebo co byste potřebovali změnit, aby byla co nejprospěšnější. Optimální délka spolupráce je individuální, někdy stačí pár sezení, jindy mnohem více.

O mně

Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Vycházím z humanistické nedirektivní psychoterapie Carla Rogerse – PCA – neboli Přístup zaměřený na člověka. Mám vystudovanou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2010). Základní psychoterapeutický výcvik v PCA jsem absolvoval v roce 2007, jeho supervizní část pak o čtrnáct let později. Předtím jsem působil mnoho let v korporátním prostředí na nejrůznějších vedoucích pozicích, proto se i nyní velmi věnuji kariérním tématům, leadership koučinku a syndromu vyhoření.

V psychoterapii také pracuji s minoritními skupinami včetně LGBTQ+. Svým klientům pomáhám dostat se k sobě samým, porozumět svému trápení a tím pádem ho i lépe zvládat. Plně respektuji jejich soukromí a pokud si to přejí, mohou zůstat v naprosté anonymitě.

Zajímá vás něco jiného?

Zeptejte se. Rád vše zodpovím.

icon
+420 777 109 515

Preferuji SMS, vždy se Vám ozvu zpět.

icon
info@terapiebednarik.cz

Odpovídám do 24 hodin.

Zajímá vás něco jiného?

Zeptejte se. Rád vše zodpovím.

icon
+420 777 109 515

Preferuji SMS, vždy se Vám ozvu zpět.

icon
info@terapiebednarik.cz

Odpovídám do 24 hodin.